Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser norsk yrkesfag vg2 og påbygg vg3

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657741
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kontakt Elevnettsted (LK20)

Kontakt elevnettsted til kursene norsk yrkesfag vg2 og norsk påbygging vg3 er gratis å bruke, men elevene må logg inn. Nettstedet inneholder supplerende digitale ressurser til lærebøkene Kontakt yrkesfag og Kontakt påbygg. Lærer har også gratis tilgang til elevinnholdet.

De digitale ressursene til hvert kurs følger kapittelinndelingen i læreboka. Innholdet til hvert kapittel er oversiktlig, rikt og variert. Det er alt fra enkle test-deg-selv-oppgaver til fordypende og utforskende læringsstier. Elevene får hjelp til arbeid med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i relevante sjangrer. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive. Det vil også være forslag til konkrete skriveoppgaver og muntlige presentasjoner.

Elevene har tilgang til Cappelen Damms ordbøkerbokmål og nynorsk på nettstedet.

Lagring og innlevering av oppgaver
Flere oppgaver legger til rette for prosessorientert skriving der elevene kan lagre svar på oppgaver og tekster de arbeider med, og læreren kan følge med på om oppgaver er gjort og kommentere på innleveringer underveis i prosessen.

Bruk av elevnettstedet er gratis, men elevene må logge inn slik at de kan lagre arbeid og svar på oppgaver. Kontakt Elevnettsted Pluss gir tilgang til innlest læreboktekst.

Se også lisens til lærerressursene Kontakt lærernettsted (LK20) og mer om funksjonalitet på nettstedet her: cdu.no/digital.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag til fagfornyelsen (LK20). Elevene vil oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kjerneelementene og målene i læreplanen for norsk yrkesfag på vg2.