Norsk ordbok – bokmål

Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Vg2, Vg1, 8. trinn, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, 9. trinn, 10. trinn, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Om læreverket Norsk ordbok – bokmål

Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål er et rikholdig oppslagsverktøy for alle som benytter norsk språk. Ordboka er grundig gjennomarbeidet brukernes behov for et oppdatert oppslagsverk med dagligspråk, fremmedord, fagord og nye ord i moderne norsk bokmål.

Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå

Ordboka inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. Den inneholder mange nye ord og uttrykksmåter, deriblant forkortelser og kortord. Mange av disse har eksistert lenge i det norske språket (e-bok, niqab og transperson), men har ikke nødvendigvis vært å finne i en ordbok før nå. Andre er relativt nye (p-stav, skattemelding og YOLO). Flere etablerte ord har også fått nye betydninger og bruksmåter. Slår du opp på adverbet bare, får du for eksempel vite at det nå også brukes på samme måte som verbet si i gjengivelse av samtale hos ungdom: Jeg bare: "det er urettferdig!". En del dialektord og slang er også tatt med, og ordboka representerer med det et moderne, ungt språk.

Framfor å ha med så mange ord som mulig, har vi lagt vekt på å gi god informasjon om de ordene som faktisk er i bruk. Ordboka har mer enn 35 000 oppslagsord og svært mange eksempler, 40 000 i alt. Faste uttrykk har også fått en framtredende plass.

Foruten grammatikk inneholder boken språkregler og skriveråd, skrevet av Anne Lene Berge, tidligere lektor i norsk.
Ordboka er tilpasset elever i den videregående skolen, men kan brukes av norskstudenter på alle nivåer, og av alle andre som trenger å slå opp i en ordbok.

Fakta om Cappelen Damms Norsk ordbok - bokmål:

 • leservennlig oppsett og design
 • over 35 000 oppslagsord
 • strengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høyre yttermarg gjør det lett og raskt å finne fram
 • oppdatert med de nye rettskrivningsendringene
 • opplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, etymologi og betydning
 • trykkmarkering og uttalemarkering ved importord
 • bøyningsopplysninger på alle oppslag
 • forklaringer, eksempler og synonymer som viser hvordan ordet blir brukt
 • 4000 faste uttrykk
 • fagkoder og stilmarkører
 • rammer med nyttig informasjon på alfabetisk plass i boken
 • enkel brukerveiledning
 • minigrammatikk
 • språkregler og skriveråd
 • norgeskart

Til toppen

Titler/bestilling