Norsk ordbok – nynorsk

Fag: Norsk, Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 3 - B2, Vg2, Vg1, 8. trinn, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, 9. trinn, 10. trinn, Spor 2 - B2, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Spor 3 - C1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk ordbok – nynorsk

Norsk ordbok – nynorsk inneheld det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk. Ordboka er laga spesielt for elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.

Cappelen Damms Norsk ordbok - nynorsk er den nyaste og mest oppdaterte ordboka i sitt slag.
Ordboka tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidd med tanke på lesbarheit, eit aktuelt ordtilfang og brukaranes behov for ei påliteleg og praktisk ordbok.

Fakta om Norsk ordbok – nynorsk:

 • lesarvennleg oppsett og design
 • strengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høgre yttermarg
 • meir enn 23 000 oppslagsord
 • over 31 000 brukseksempel og 3500 faste uttrykk
 • dei 2500 vanlegaste orda er markerte med ein nøkkel i margen
 • eitt bøyingsmønster med fulle ordformer til kvart oppslagsord
 • enkle og pedagogiske definisjonar på alle oppslag
 • nyttige fagkodar og stilmarkørar
 • rammer med språkinformasjon på alfabetisk plass
 • enkel brukarrettleiing
 • minigrammatikk
 • språkreglar og skriveråd
 • noregskart
 • følgjer rettskrivinga frå 2012
 • solid og oppslagsvennleg innbinding i fleksibind

Til toppen

Titler/bestilling