Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser norsk yrkesfag vg2 og påbygging vg3

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202670030
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kontakt Lærernettsted (LK20)

Lisens til Kontakt lærernettsted gir tilgang til lærerressursene til Kontakt yrkesfag vg2 og Kontakt påbygg vg3 til LK20/fagfornyelsen.

Lærerressursen til begge norskkursene inneholder flere forslag til årsplaner, presentasjoner, faglig innhold, forslag til vurdering og eksamensrelevant innhold. Lærer har tilgang til alt elevinnholdet som blant annet består av læringsstier (forslag til undervisningsopplegg).

Lærer får oversikt og kan kommentere arbeid eleven lagrer

Kontakt lærer- og elevnettsted har funksjonalitet som muliggjør at lærer og elev jobber sammen. Lærer kan velge ut relevante oppgaver til elevene, kommentere på innleverte oppgaver og utkast. Lærer kan følge arbeid og progresjon til hver elev og hele gruppen gjennom skoleåret. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

For å få tilgang til lærernettstedet må lærer/skolen kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er.

Kontakt Elevnettsted er gratis, men elevene må logge inn for å lagre arbeid og svare på oppgaver.

Les mer om ressursene til elevene, se Kontakt Elevnettsted og mer om funksjonalitet på nettstedene på cdu.no/digital.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag til fagfornyelsen (LK20). Elevene vil oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kjerneelementene og målene i læreplanen for norsk yrkesfag på vg2.