Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser norsk yrkesfag Vg2

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202670030
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kontakt Lærernettsted (LK20)

Lærernettstedet til læreverket Kontakt (2021) for yrkesfag har rikelig med ressurser til undervisningen og har funksjonalitet som gjør det mulig å ha oversikt over elevenes arbeid med faget.

Lærer får oversikt og kan kommentere arbeid eleven lagrer
Kontakt lærer- og elevnettsted har ny funksjonalitet til fagfornyelsen som muliggjør at lærer og elev jobber sammen. Lærer kan velge ut relevante oppgaver til elevene, kommentere på innleverte oppgaver og utkast. Lærer kan følge arbeid og progresjon til hver elev og hele gruppen gjennom skoleåret. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

Ressurser til planlegging og undervisning
Nettressursene inneholder gode forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, kritisk tenkning, fordypende oppgaver og forslag til vurderingskriterier.

For å få tilgang til lærernettstedet må lærer/skolen kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er.

Kontakt Elevnettsted er gratis, men skolen må likevel bestille lisens til kr. 0,- slik at elevene kan logge inn og lagre arbeid og svar på oppgaver.

Les mer om ressursene til elevene, se Kontakt Elevnettsted og mer om funksjonalitet på nettstedene på cdu.no/digital.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag til fagfornyelsen (LK20). Elevene vil oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kjerneelementene og målene i læreplanen for norsk yrkesfag på vg2.