I hjertet av velferdsstaten (Heftet)

En invitasjon til institusjonell etnografi

Forfatter:

Karin Widerberg (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 250
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202450670
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Metode og studieteknikk og Samfunnsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen I hjertet av velferdsstaten

I hjertet av velferdsstaten er den første boka i Norden som gir en samlet framstilling av empiriske studier over den nordiske velferdsstatens funksjonsmåter i lys av institusjonell etnografi. Velferdsstatens institusjoner er en del av vår hverdag. Som ansatt eller bruker samhandler vi daglig for å få det hele til å fungere. Men hvordan fungerer dette egentlig? Hvilken rolle spiller folks kunnskap og erfaringer i møtet med velferdsstatens regler og ordninger? Hvilke styringsdilemmaer eksisterer i den nordiske velferdsstaten i dag, hvor økt styringsaktivitet spilles ut mot folks kompetanse, skjønn og ansvar?

De empiriske studiene i boka viser hvordan vi navigerer innenfor velferdsstatens institusjoner. Det etnografiske blikket veileder oss, og studiene illustrerer hva institusjonell etnografi betyr i forskningspraksis innen:

  • Barneomsorg
  • Familieforsørging
  • Rehabilitering
  • Arbeidsliv og funksjonsnedsettelser
  • Eldreomsorg
  • Asylpolitikk
  • Fengselsisolasjon
  • Akademia
Boka er aktuell for studenter og forskere som bruker kvalitative fremgangsmåter og metoder. Tematisk er den av særlig interesse for studenter innen sosial- og velferdsfag, inkludert sosiologi og statsvitenskap, hvor kunnskap om velferdsstaten står sentralt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Karin Widerberg er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Kvalitativ metodeutvikling og empiriske undersøkelser på temaer som kjønn, kropp og arbeid, makt og styring står sentralt i forskningen hennes.
Janne Paulsen Breimo er postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsfelt er kvalitative studier av organisering av velferdstjenester, for eksempel rehabilitering og arbeidsinkludering.
Inger Kjellberg er universitetslektor ved Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet. Hun forsker og underviser om eldre, helse og kvalitativ metode.

Tone Maia Liodden er Forsker II ved Norsk institutt for by- og regionforskning, OsloMet– storbyuniversitetet. Tone er utdannet innen psykologi, språk, internasjonal utvikling og sosiologi fra Tsjekkia, Canada og Norge. Hennes forskningsinteresser inkluderer migrasjon, integrering, beslutninger og organisasjonssosiologi.

Rebecca Lund er doktorgradsstipendiat ved Aalto University School of Economics, Helsinki, Finland. Hennes forskning er fokusert på kjønn, klasse og generasjoner i akademia. Følelser og vennskap i feministisk antropologisk kunnskapsproduksjon, affektiv (u)likhet, kapitalismekritikk, kroppslighet og marxistisk språkfilosofi er sentrale temaer.

May-Linda Magnussen, født i 1973, er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og forsker på familie- og arbeidsliv i et kjønns- og migrasjonsperspektiv. Hennes nyeste publikasjoner er: Jeg er klar til å bidra. Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge (Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2020) og Men’s Family Breadwinning in today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality (NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2020).

Ann Christin E. Nilsen er professor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Hun forsker på temaer knyttet til oppvekst, familie og profesjonelt arbeid. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og bokkapitler, både nasjonalt og internasjonalt, og er redaktør for to bøker.

Maria Norstedt er sosiolog og arbeider som forsker ved Sociologiska institutionen, Lunds universitet og høgskolelektor ved Institutionen for hälso- och välfärdsstudier, Malmö högskola. I sin forskning fokuserer hun på spørsmål omkring arbeidsliv, funksjonsnedsettelser, sykdom, medisin, makt og marginalisering. Hun har arbeidet både med institusjonell etnografi og narrativ analyse.
Marte Rua er sosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, der hun skriver en doktorgradsavhandling (PhD) om isolasjon i norsk kriminalomsorg. Hun har jobbet med forskning ved flere institutter i Norge, og var blant initativtakerne til etableringen av Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i ledelsen. Rua er engasjert i forskningsformidling, og har publisert vitenskapelige arbeider om isolasjon, helsearbeid, rehabilitering og rustiltak i fengsel, men også om funksjonshemming, kvalitativ metode, kunnskapspolitikk og forskningsetikk.