Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsfelt er kvalitative studier av organisering av velferdstjenester, for eksempel rehabilitering og arbeidsinkludering.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1