May-Linda Magnussen

May-Linda Magnussen

May-Linda Magnussen, født i 1973, er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og forsker på familie- og arbeidsliv i et kjønns- og migrasjonsperspektiv. Hennes nyeste publikasjoner er: Jeg er klar til å bidra. Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge (Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2020) og Men’s Family Breadwinning in today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality (NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2020).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3