Ann Christin Eklund Nilsen

Ann Christin Eklund Nilsen

Ann Christin E. Nilsen er stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, og forsker ved Agderforskning. Sentralt i hennes forskning står temaer som oppvekst, barnehage, familie og kjønn, samt samarbeid og samordning på tvers av institusjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2