Velferd (Heftet)

Fra idé til politikk for et godt samfunn

Forfatter:

Knut Halvorsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202443450
Kategori: Samfunnsfag og Sosialfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Velferd

Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dens mange dimensjoner.

Knut Halvorsen tar i denne boka for seg velferdsbegrepet og viser hvordan det har blitt anvendt både i moderne tid og langt tilbake i historien. Forfatteren redegjør for en mer presis definisjon av velferdsbegrepet, drøfter bredt ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for sosialpolitikken.

  • Hvilke verdier realiseres i et samfunn som kalles et velferdssamfunn?
  • Er det markedet, staten eller sivilsamfunnet som er best egnet til å fremme velferd?
  • Er økonomisk vekst og «arbeid for alle» forenlig med realiseringen av velferdssamfunn i vestlige land?
  • Hvilke berøringsflater er det mellom velferd, det gode liv og lykke?
Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om velferdssamfunnet og sosialpolitikken står sentralt.

Til toppen

Andre utgaver

Velferd
Bokmål Ebok 2015

Andre aktuelle titler

Presse Velferd

«Halvorsen har til tross for sin gjentatte skepsis til arbeidslinjen lagt ned et imponerende arbeid. Man blir ikke lykkelig men opplyst av å lese produktet, men som forfatteren selv skriver er et godt liv ikke nødvendigvis et lykkelig liv. Uansett: Lykke til med lesingen! Det gjør godt.»

Eilef A. Meland, Fontene Forskning 2/2015

«Boka er nyttig fordi forskarar, studentar og andre samfunnsinteresserte med boka får ei samla framstelling om velferdsomgrepet og forskning om velferd, lykke og levekår. Dersom ein sjølv skriv om velferd eller er interessert i eit nærståande tema, vil ein i boka til Halvorsen finne temaet introdusert og sjå ei rekkje stader der ein kan gå vidare for å lese meir om det.»

Svein Tuastad, Tidsskrift for velferdsforskning 2/2015

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Halvorsen, dr.philos. (sosiologi) og siviløkonom, er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag. Han har i tillegg til lang erfaring med undervisning og veiledning vært mangeårig forskningsleder av Sosialforsk og leder/deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er nå tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Health Policy.