Hjelp, jeg skal på feltarbeid! (Heftet)

Håndbok i etnografisk metode

Forfatter:

Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202418397
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Metode og studieteknikk og Sosialantropologi
Fag: Metode og studieteknikk, Sosialantropologi, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hjelp, jeg skal på feltarbeid!

Hvordan gjør man egentlig et feltarbeid? Hva må man vite på forhånd, hva kan planlegges og hva er det som bare må håndteres der og da? Ledsaget av ærlige og usensurerte kommentarer fra en gjeng førstegangsfeltarbeidere, gir denne boka innsikt i hverdagslige og praktiske utfordringer som møter de fleste, uansett hvor i verden de befinner seg.

  • Hvordan får du kontakt og tilgang?
  • Hvordan møter du dem du skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte?
  • Hvordan kan du delta, observere, samtale og lytte på en og samme tid?
  • Hvordan skrive feltnotater som er tro mot samtalepartnerne?
  • Hvordan bruker du internett, foto og video som en del av forskningen?
  • Hva er data, og hvordan kjenner man igjen et funn?
Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode er også den første metodeboka på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Forfatterne tar for seg forskningsetikk, meldeplikt og følelser som oppstår i felt, og diskuterer problemstillinger som vennskap, ensomhet, seksuell trakassering, frykt og ubehag over å være en outsider. Boka inneholder nyttige refleksjoner over dilemmaer som kan oppstå i møter mellom forsker og mennesker i felt, og gir deg sjekklister for alt fra intervjuing til bruk av tolk, og hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse.

Dette er en faglig solid og lettfattelig håndbok i etnografisk metode, spesielt rettet mot antropologer og andre samfunnsvitere som skal på feltarbeid for første gang, samt andre som bruker feltarbeid som metode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hjelp, jeg skal på feltarbeid!

«Alt i alt vurderer eg Hjelp, jeg skal på feltarbeid! som ei velkomen og leseverdig bok. Som eg har antyda vil den kanskje først og fremst finne sine lesarar blant våre masterstudentar, men den vil også truleg kunne vere nyttig for ferske feltarbeidarar i andre fag og profesjonar.»

Mary Bente Bringslid, Norsk Antropologisk Tidsskrift 02/2017Les hele anmeldelsen

"Vi blir kjent med myter og forestillinger om det gode feltarbeidet, men får også tips til hvordan man kan drive etnografiske undersøkelser på nett. Kort sagt: poengene ruller ut som perler på en snor. [...] Hjelp, jeg skal på feltarbeid! er i korte trekk en nyttig, velskrevet, innsiktsfull og lett tilgjengelig bok."

Anne Hege Simonsen, Norsk medietidsskrift 2/2017Les hele anmeldelsen

«Boka synliggjør hvor ensom og hjelpeløs man kan føle seg under feltarbeid. Forfatterne gir også svært konkrete råd, blant annet i form av sjekklister.»

May-Len Skilbrei, Fagbladet Forskningsetikk 1/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Aina Landsverk Hagen (f. 1977) er sosialantropolog ved AFI, OsloMet. Hagen forsker på, skriver og snakker gjerne om kreativitet og innovasjon, ytringsfrihet, ungdom og medvirkning i by- og stedsutvikling. Hun er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med transfaglig innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Gro Stueland Skorpen er nettredaktør i Datatilsynet. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra City University i London, en MA i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og en MA i samfunn, vitenskap og teknologi i Europa (ESST) fra TIK-sentret, også det ved UiO.