Elever med akademisk talent i skolen (Heftet)

Forfatter:

Ella Cosmovici Idsøe

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419325
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elever med akademisk talent i skolen

Hvordan vet man om en elev har akademisk talent, og hva kan skolen gjøre for å motivere og stimulere akademiske talenter? Hva innebærer det for elevene å ha et slikt talent, og skille seg sterkt fra de andre elevene i kognisjon og interesser?

Elever med akademisk talent i skolen beskriver særtrekk ved elever med akademisk talent for språk, matte og naturfag. Den inneholder en rekke konkrete metoder og strategier som lærere kan ta i bruk i klasserommet for å tilpasse undervisningen slik at elevene får faglige utfordringer og utvikler seg. Forfatteren presenterer også verktøy pedagoger kan ta i bruk for å identifisere talentene. I boken beskriver forfatteren mulige psykososiale problemer de talentfulle elevene kan utvikle, og hvordan skole og foreldre kan samarbeide om å skape et inkluderende læringsmiljø som ivaretar barnas sosiale og emosjonelle behov.

Boka egner seg for studenter i spesialpedagogikk, og for spesialpedagoger, lærere og andre som møter elever med akademisk talent i skolen. Den vil også være nyttig for foreldre til barn med akademisk talent.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ella Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er elever med stort læringspotensial, tilpasset opplæring, mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og psykisk helse i skolen. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som handler om elever med stort læringspotensial.