Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever (Heftet)

- begavede elever og begavede elever med lærevansker

Forfatter:

Branca Lie

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419028
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever

Boka gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker – et felt som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning, noe som gjør at boka er unik i sitt slag. Den har et spesielt fokus på grunnskoleelever og gir svar på noen problemstillinger som forskere, pedagoger, psykologer og lærere er opptatt av, f.eks.:

  • Hvordan identifiserer vi eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever, og hvorfor er det så viktig å oppdage (identifisere) dem?
  • Hvordan skal vi undervise begavede elever og begavede elever med lærevansker?
  • Hvilke faktorer kan bidra til videre utvikling av begavelsen hos disse elevene?
Boka er basert på forfatters forskning og undervisning innen feltet og den presenter en grundig innføring i hvem eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever er, og hva nyere forskning sier om disse elevene. Det gis en beskrivelse av caser som gjelder begavede elever med dysleksi og begavede elever med ADHD. Budskapet i denne boka er at begavede elever med lærevansker (dobbelteksepsjonelle elever) ikke er funksjonshemmede elever, men «different learners», og at det må rettes fokus på disse elevene i det norske skolesamfunnet.

Målgruppa for boka er studenter i psykologisk, spesialpedagogisk og pedagogisk utdanning og lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet. Dessuten fagfolk som jobber med elever i ulike pedagogiske miljøer, sosialrådgivere og PPT. Den kan også være av interesse for foreldre som vil forstå bedre begavelsen og vanskene hos sine barn.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Branca Lie, ph.d., er em. førsteamanuensis i pedagogisk psykologi. Hun er faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, seksjon for psykologi. Lie er også ekstern medarbeider ved
Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hun er forfatter av tre andre bøker som handler om begavede barn og elever; Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever – begavede elever og begavede elever med vansker (2014), Begavede barn i barnehagealder (2016) og Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis (2017).