Våre evnerike barn (Heftet)

En utfordring for skolen

Forfatter:

Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 162
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348958
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Våre evnerike barn
«Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?»

I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3). De har, som alle andre, rett til et verdig liv, hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial. Opplæring er en viktig menneskerettighet.

Hensikten med Våre evnerike barn er på den ene siden å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år med temaer som mobbing i skolen og mobbeatferd i barnehagen, psykisk helse blant barn og tilpasninger for barn og unge med stort læringspotensial. Idsøe disputerte for sin doktorgrad i 2006 over temaet «Identifisering av elever med akademisk talent i skolen».
Kjell Skogen er professor emeritus, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Faglig hovedfokus har vært ledelse og innovasjon frem mot en skole for alle. Eneforfatter, og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. leder av institutt for spesialpedagogikk i tilsammen 13 år. Konsulent for den indonesiske regjering i regi av Verdensbanken. Forskningsopphold blant annet ved Harvard University og London Scool of economics and political science.