Matematikktalenter i skolen - hva med dem? (Heftet)

Forfatter:

Grønmo, Jahr, Skogen og Wistedt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202420536
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Matematikktalenter i skolen - hva med dem?

Denne boka gir forskningsbasert kunnskap om matematikktalenter og viser hva skolen konkret kan gjøre for talentenes utvikling.

Forfatterne av boka avliver myter om evnerike barn og gir lærere nødvendig kunnskap og verktøy for å kunne veilede og undervise matematikktalenter.

Boka er nyttig for alle som er opptatt av evnerike barn i skolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Matematikktalenter i skolen - hva med dem?

Tilbudet til de faglig flinke:

«Hovedbudskapet i boka er elever med spesielle for matematikk behandles dårlig i norsk (og svensk) skole. Forfatternes påstand er at de evnerike elevene overses. Disse elevene representerer en heterogen gruppe, der de fleste trenger ekstra hjelp og støtte. [...] I boka presenteres alternative undervisningsmetoder, problemløsningsoppgaver og andre oppgavetyper. Eksempler på fordypningsstoff er med. La det med en gang være sagt at selv om bokas tittel henspiller på matematikktalentene, så favner den langt videre. Argumenter, opplegg og oppgaver gjelder alle typer elever - og har interesse for alle skolens aktører. [...] I kapittel 4 legger Einar Jahr stor vekt på hva som kreves av lærere som skal undervise i matematikk - og da spesielt for å følge opp de matematikkfaglig sterke elevene. Spesielt vil nok Jahrs bidrag i boka være meget interessant lesing for lærere, lærerstudenter - og foresatte. [...] I tillegg til de nevnte målgruppene bør denne boka også være interessant for skoleinteresserte politikere.»

Geir Martinussen, Utdanning, 20. juni, 2014

Til toppen

Forfatter(e)

Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.

Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans forskning, undervisning, veiledning og publisering fokuserer på organisasjon, innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk arbeid. Har er eneforfatter og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. De siste 10–15 årene har målgruppen i stor grad vært evnerike barn.

Inger Wistedt har jobbet ved Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik i Stockholm.