De berørte etter 22. juli av Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal
Open Access

De berørte etter 22. juli

Forskningsetiske perspektier

Forfatter:

Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal (red.)

Forfatter: , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 130
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202522056
Kategori: Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Helsefag
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen De berørte etter 22. juli

Forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011 innebar særlige utfordringer. I antologien De berørte etter 22. juli presenteres erfaringer og problemstillinger relatert til studier som har blitt utført i årene etter terrorangrepene. Formålet med boken er å løfte frem sentrale forskningsetiske spørsmål og prinsipper som respekt, gode konsekvenser og rettferdighet. Boken viser relevansen av forskningen for traumebehandlingen og for forståelsen av terrorhandlingene, men belyser samtidig at både deltagelse i studier og det å bli eksponert for forskningsfunn kan være belastende for de berørte.

  • Hvordan kan respekten for den enkelte best ivaretas før, underveis og etter forskningsdeltakelsen?

  • Hvordan kan man sikre fritt oginformert samtykke fra de berørte?

  • På hvilken måte er slik forskning nyttig, og hvilken risiko er akseptabel?

Boken diskuterer også utfordringer relatert til deling av sensitive data og formidling av forskningsresultater. Spørsmålene som reises i boken tar utgangspunkt i forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli, men er imidlertid også relevantefor annen forskning.

Antologien er redigert av Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal. Øvrige bidragsytere er Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder og Anne Marita Milde.

Til toppen

Forfatter(e)
Vidar Enebakk (f. 1971) har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier (2005) fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktor og forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie fra 2005 til 2012 og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum i to år, og er siden 2015 sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH). Han er også redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.
Helene Ingierd is Director of the Norwegian National Committee for Research Ethics in Science and Technology. Ingierd holds a Ph.D. in political science from the University of Oslo, and has worked extensively in the area of war and ethics.
Kari Dyregrov er forskningsleder ved Senter for Krisepsykologi, Bergen, og professor i 20 % stilling ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpbehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, og også kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.