Vidar Enebakk
© Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktor og forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie fra 2005 til 2012 og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum i to år, og er siden 2015 sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH). Han har også verdt redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6