Grete Dyb

Grete Dyb er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har doktorgrad om posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom. Hun har ledet en rekke prosjekter om barn utsatt for overgrep, vold og katastrofer. Etter terrorangrepet i 2011 har hun ledet Utøya-studien ved NKVTS som har resultert i en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter (https://www.nkvts.no/prosjekt/terrorangrepet-opplevelser-og-reaksjoner-hos-de-som-overlevde-pa-utoya/). I 2018 tiltrådte hun som leder i NEM, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2