Kari Dyregrov
© Foto: Xavier Bonète, Medielab, Høgskulen på Vestlandet

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og professor II ved Senter for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpbehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, og også kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3