Gertrud Sofie Hafstad

Gertrud Sofie Hafstad

Gertrud Sofie Hafstad er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og er ansatt som forsker ved NKVTS. Hun har tidligere jobbet i psykisk helsevern for barn og unge, og har en doktorgrad om barn og unge som overlevde tsunamien i Sør-øst Asia. Hun har skrevet en rekke artikler og bokkapitler som omhandler barn og unges reaksjoner etter traumatiske hendelser. Siden 2014 har hun vært nestleder for Utøya-studien ved NKVTS.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2