Elise Seip Tønnessen
© Foto: Susannah Hart, UiA

Elise Seip Tønnessen

Omtale
Elise Seip Tønnessen er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad om barns tv-resepsjon, og har forsket på blant annet, lesing, språk og tekst, og barn og unges mediekultur. Hun har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning, mediefag og norsk. Hun leder forskningssatsingen Multimodalitet og kulturell endring ved UiA, og har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Den andre leseopplæringa (2002/2012), Generasjon.com (2007), Multimodal tekstkompetanse (2014) og Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014).
Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6