Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur (Heftet)

Forfatter:

Elise Seip Tønnessen og Magnhild Vollan

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 240
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348811
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk og Lese- og skriveopplæring
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur
Elevene som begynner på skolen i dag, skal utrustes til å orientere seg i et samfunn vi bare aner konturene av. Hva slags tekster vil de møte i 2050, når de står midt i arbeidslivet?

I boka Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur følger forfatterne ei gruppe elever gjennom de to første skoleårene. De ser på barnas møte med tekster av ulike slag og på hvordan klasserommet skaper et miljø for slike teksthendinger. De følger flere grupper av elever på 2. trinn gjennom ulike arbeidsoppgaver der de leser og skaper tekster. Og de analyserer et bredt utvalg av læremidler til bruk både i og utenfor skolen.

Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese og skrive.

Boka passer for studenter ved grunnskolelærerutdanninga, lærere og lærerutdannere.

Til toppen

Forfatter(e)
Elise Seip Tønnessen, dr.philos., er professor ved Universitetet i Agder, Institutt for nordisk og mediefag, der hun underviser om litteratur, literacy, og multimodal kommunikasjon. Hennes forskningsinteresser er rettet mot multimodale tekster for barn og unge i skole og fritid. Hun har bl.a. redigert bøkene Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014), Møter med barnelitteratur; introduksjon for lærere (2018, sammen med Ruth Seierstad Stokke) og Multimodality and Aesthetics (2018, sammen med Frida Forsgren).
Magnhild Vollan er førstelektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i lærerutdanningene.