Elevene og litteraturen (Heftet)

Estetisk lesing på barnetrinnet

Forfatter:

Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202718848
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Lese- og skriveopplæring og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Lese- og skriveopplæring, Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elevene og litteraturen

Elevene og litteraturen handler om hvordan man kan arbeide med estetisk lesing på barnetrinnet, slik at elevenes møter med skjønnlitterære tekster gir rom for sanser, følelser og opplevelser.

Forfatterne viser eksempler på litteraturundervisning som inkluderer estetisk lesing av ulike litterære sjangre, som for eksempel muntlige fortellinger, romaner, tegneserier, bibelfortellinger, bildebøker, fantasyfortellinger, bildebokapper og ikke minst tekster av forskjellige slag som elevene skriver selv.

Flere av kapitlene i boken tar utgangspunkt i utprøvingsprosjekter i norske klasserom, og en fellesnevner for alle kapitlene er at de legger vekt på litteraturens estetiske potensial. De viser verdien av å arbeide med skjønnlitteratur i skolen på en måte som berører elevene og bygger på deres leseopplevelser, og som også harmonerer med læreplanens føringer (LK20). Personlig engasjement åpner for dybdelesing og dybdelæring, et ideal som læreplanen løfter fram, og som gjenspeiler seg i konkrete læreplanmål.

Bokens nye innsikter om estetisk lesing er viktige for lærerstudenter og lærere som arbeider med litterære tekster i ulike sammenhenger i skolen.

Forfatterne er forskere innen litteratur og litteraturdidaktikk ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet Sørøst-Norge.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingeborg Eidsvåg Fredwall er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser i skolebibliotekkunnskap, videreutdanninger for lærere og i barnehagelærerutdanninga. I tillegg er hun redaktør for nettstedet skolebibliotek.no som drives av Universitetet i Agder. Hun har bakgrunn som studieleder, forlagsredaktør og lærer.

Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser blant annet i barne- og ungdomslitteratur i barnehagelærerutdanningen og på studiet i skolebibliotekkunnskap, i tillegg til å jobbe med lesesatsninger i skolen. Hun har bidratt i boka Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Svein Slettan er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han underviser i litteratur i lærarutdanninga og på studiet i skolebokkunnskap. Han har skrive ph.d.-avhandlinga Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film (2009), og har publisert boka Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge (2010) og elles artiklar om litterære enme, særleg barne- og ungdomslitteratur. Han er redaktør av Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Agnes-Margrethe Bjorvand (f. 1969) er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser i blant annet litteratur og litteraturformidling i barnehagelærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og skolebibliotekarer. Hun har skrevet mange artikler om barne- og ungdomslitteratur, spesielt om bildebøker og Astrid Lindgrens forfatterskap, og har vært medredaktør av flere bøker, blant annet Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (2002/2012) og Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge (2004).

Line Reichelt Føreland er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser i litteratur i lærerutdanninga og om lesing, skriving og digitale verktøy i desentralisert kompetanseheving i skolen. Hennes forskningsinteresser dreier seg særlig om tegneserier, samiske temaer, spill og digitale verktøy. Hun koordinerer blant annet prosjektet Minecraft som læringsplattform i samarbeid med aktører ved Samisk høgskole, Gáisi språksenter i Tromsø, Microsoft og Skogliv.

Berit Huntebrinker er ph.d.-stipendiat i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. Hun studerte allmenn og sammenlignende litteraturvitenskap, nordisk og latinamerikastudier ved Goethe-universitetet i Frankfurt am Main. Hennes doktorgradsprosjekt undersøker begrepet økoborgerskap innenfor multimodale tekster for barn og unge.

Fridunn Tørå Karsrud er førstelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun har master i grunnskoledidaktikk med fordypning i norsk og 27 års erfaring som lærer i grunnskolen. Hun er også utdannet profesjonell forteller og har blant annet turnert i skolen med forestillinger for Den kulturelle skolesekken.

Kirsten Linnea Kruse er førsteamanuensis og lærerutdanner ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes undervisnings- og forskningsinteresse knytter seg til sosialsemiotikk og norskdidaktikk med særlig blikk for multimodale digitale og litterære tekster i lese- og skriveopplæringen.

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun underviser på videreutdanningsstudier for barnehagelærere og lærere, i emner som omhandler barns språkutvikling, lesing, lesestimulering og leseglede, bildeboka som tekst og litteraturarbeid i klasserommet. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns møte med tekst, med særlig vekt på bildeboka.

Torild Marie Olsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun underviser i barnehagelærerutdanninga og lærerutdanning for tospråklige lærere, og har lang erfaring med utviklingsprosjekter i barnehage og skole. Forskningen hennes har særlig dreid seg om flerspråklige barns tilgang til språk. Hun har blant annet publisert boka Samtaler og språklæring (2020), som er en bearbeiding av hennes doktoravhandling fra 2017. Olsen er også bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Cecilie Takle er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. Hun underviser i litteratur på barnehagelærerutdanninga og lærerutdanninga. Takle forsker på nordisk barne- og ungdomslitteratur, og særlig på fantastisk litteratur for barn og unge. Hun har skrevet doktoravhandling om framstillinger av ære i Siri Pettersens Ravneringene.

Elise Seip Tønnessen er professor emeritus ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad (dr.philos.) i medievitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning i lærerutdanningen, og har også undervist i litteratur og film og i kommunikasjon. Hun har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Multimodal tekstkompetanse (2014), Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014) og Møter med barnelitteratur (2018).