Vrangforestillinger (Heftet)

Forfatter:

Alv A. Dahl

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202537982
Kategori: Psykologi og psykiatri og Helsefag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vrangforestillinger

Hva er en vrangforestilling? Begrepet utfordrer våre meninger om hva som er sann viten, virkelighet, logikk, kausalitet og felles kulturforståelse. Det ble til fulle demonstrert under rettsaken mot 22. juli-terroristen våren 2012, der spørsmålet om vrangforestillinger skapte en offentlig debatt som avslørte uenighet i fagmiljøet.

Internasjonal forskning har frembrakt ny viten om mekanismene som leder til vrangforestillinger. Forfatteren presenterer her den viten vi har i dag, inkludert verktøy for å kartlegge, diagnostisere og behandle personer med slike forestillinger. Blant emnene han tar opp, er:

  • Definisjoner, klassifikasjoner og kartlegging
  • Hvordan møte personer med vrangforestillinger
  • Forekomst, årsaker og behandling
  • Forholdet mellom vrangforestillinger og voldsbruk
  • Vrangforestillinger i lys av religion, politikk og ekstremisme
  • Vrangforestillinger knyttet til konspirasjonsteorier og massepsykoser
Boken er skrevet for studenter innen psykisk helsevern og for alle som arbeider i feltet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Vrangforestillinger

Grundig lærebok om vrangforestillinger 12.06.2018

"Alv A. Dahl, tidligere professor i psykiatri, har skrevet en meget grundig lærebok om vrangforestillinger – om begrepets utvikling
og vitenskapsfilosofiske bakgrunn, om avgrensning, kartlegging, årsaksforhold og behandling."

Svein Haugsgjerd, Tidsskrift for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.