Alv A. Dahl
© Foto: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6

Område og fag
Språk/målform