Alv A. Dahl
© Foto: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl, lege og psykiater, er forskningsrådgiver i deltidsstilling for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. I årene 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psyko-onkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Område og fag
Språk/målform