Vold mot kvinner (Heftet)

Forfatter:

Kjersti Narud (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202418779
Kategori: Politifag og kriminalomsorg og Helsefag
Fag: Helsefag, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vold mot kvinner

Boka gir en samlet, tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i dagens Norge.
Kvinner som er eller har vært utsatt for vold, får ikke bare helseskader. De lever også med utrygghet og begrenset mulighet til kontroll over eget liv.

Boka beskriver de mangfoldige måtene menn utøver vold mot kvinner på. Den belyser somatiske og psykologiske skadevirkninger hos kvinnene og presenterer ulike hjelpetiltak. Formålet er å gjøre yrkesutøvere som kommer i kontakt med voldsutsatte kvinner, bedre i stand til å møte, forstå og hjelpe de kvinnene det gjelder.

Forfatterne kommer fra ulike profesjoner. Boka er skrevet for studenter på bachelornivå innen helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og andre profesjonsstudier der temaet er aktuelt. Den er relevant også for alle som allerede jobber med voldsutsatte kvinner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Seksuell vold

  En samfunnsvitenskapelig innføring

  May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

  Heftet
 • Skam

  Eksistens, relasjon, profesjon

  Marie Farstad

  Heftet
Presse Vold mot kvinner

Skjult vald?

I den nasjonale studien av omfanget av vald og valdtekt i Noreg blir det slått fast at mykje av denne forma for vald blir skjult for hjelpeinstansar og rettsapparat.Arna Meisfjord, Utdanning 5/2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.
Geir Aas er førsteamanuensis ved Politihøgskolen.
Kjersti Alsaker er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie, og er også leder for forskningsgruppen i psykisk helse og rus ved høgskolen. Alsaker har forsket på partnervold mot kvinner i en årrekke. Hun har en bistilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, der hun arbeider med fagutvikling, kompetanseheving og forskning innenfor feltet vold i nære relasjoner.
Nina Karstensen Bjørlo er politiinspektør ved Asker og Bærum politidistrikt, Kriminalavdelingen.
Ingunn Eriksen er jurist og ansatt som rådgiver i Fagforbundet.
Gro Fersnes er psykologspesialist i klinisk voksenpyskologi og arbeider ved Senter for mestring og forebygging (SEMFO) i Bærum kommune.
Anne-Mette Finsrud er spesialsykepleier og fagkoordinator ved Bodø legevakt, overgrepsmottaket.
Yngvil Grøvdal er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Lone Hansen er sykepleier ved Bodø legevakt, overgrepsmottaket.
Ole K. Hjemdal er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Wenche Jonassen er sosiolog og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Alf Kimsås er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og jobber som fastlege.

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos.) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. Han har dessuten skrevet en lang rekke barne- og ungdomsbøker siden han debuterte i 1977. Med sine bøker har han skrevet seg inn i tusenvis av barns hjerter med de alvorlige og morsomme historiene om englebarnet Paul. I 1996 fikk han skolebibliotekarforeningens litteraturpris for disse bøkene. Bøkene er oversatt til dansk og tysk.

Cecilie Lynum er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og høgskolelektor ved Politihøgskolen.
Jim Aage Nøttestad var spesialist i klinisk psykologi. Han var seniorforsker ved St. Olavs Hospital, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset, og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, NTNU. Død 2016.
Astrid Sandmoe er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Tove Smaadahl er daglig leder ved Krisesentersekretariatet. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget, som i 2003 la fram innstillingen NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold.
Marit F. Svindseth er førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund.
Marie Flem Sørbø er lege ved overgrepsmottaket i Ålesund og ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus. Hun er stipendiat ved Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.
Carolina Øverlien er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).