Verdibevisst ledelse (Heftet)

Forfatter:

Einar Aadland og Harald Askeland (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 383
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202553777
Kategori: Sosiologi , Organisasjon og ledelse og Samfunnsfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdibevisst ledelse

Hva er verdier? Er de luftige prinsipper og høystemte idealer langt fra praktisk virkelighet, eller kan verdier faktisk tjene som nøkkelfaktorer i ledelse? Denne boka om verdibevisst ledelse knytter an til den etter hvert lange og mangfoldige tradisjonen rundt verdibasert ledelse, og søker å utdype hvordan bevisstgjøring av verdier som idealer for handling (verdier-for-praksis), og verdier som analyseredskap for å forstå eksisterende praksiser kan gi et nytt grunnlag for god ledelse (verdier-i-praksis).

Boka Verdibevisst ledelse:

 • drøfter hva verdier er, og hva de kan tjene til i ledelse
 • gir en oversikt over tradisjonen bak verdiledelse
 • plasserer verdibevisst ledelse mellom ledelsesfilosofi og praksisteori
 • gir praktiske råd og vink om hvordan verdibevisst ledelse kan utøves i praksis
 • tar opp spørsmål vedrørende ledelse og veiledning, autentisk ledelse, sladder og småprat, forholdet mellom etikk og jus
 • gir en oversikt over hvordan forske på verdier, illustrert ved en litteraturstudie av verdiforskning i helsesektoren

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Ansvarlig og lønnsom

  Strategier for ansvarlige forretningsmodeller

  Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

  Heftet
Forfatter(e)

Einar Aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han er tilknyttet mastergradsprogrammet i Verdibasert ledelse, og har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse.

Harald Askeland er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Han er cand. sociol., dr. philos. & ph.d. Askeland jobber med mastergradsprogrammet i verdibasert ledelse, og har tidligere vært rektor ved Diakonhjemmet høgskole. Han har publisert flere bøker og kapitler, og en rekke artikler og forskningsrapporter innenfor områdene organisasjonsforståelse, reform og endringsledelse, samt lederes roller og ledelse i praksis.

Olav Helge Angell er utdannet sosiolog og dr.polit. frå Universitetet i Oslo. Han er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Tilknyttet mastergradsprogrammene Verdibasert ledelse og Diakoni. Tidligere studieleder for helsefag hovedfag, studieretning diakoni ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og leder for Senter for diakoni og profesjonell praksis ved Diakonhjemmet Høgskole/VID vitenskapelige høgskole. Han har publisert en rekke rapporter, kapitler og artikler på områdene velferdsstat og –organisering, religionssosiologi, samt diakoni og frivillighet.

Gry Espedal, Høgskolelektor og stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsområde er knyttet til verdier, verdi-arbeid og institusjonell teori i en helse- og tros-basert organisasjon. Espedal har publisert flere artikler og har skrevet fagbøker innen relasjonell ledelse med utgangspunkt i tema som coaching, løsningsfokusert tilnærming og anerkjennelse. Espedal er forfatter av biografier om kvinnelige ledere i kirke og diakoni.

Katarina Kaarbøe, Professor i virksomhetsstyring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Filosofi doktor i føretagsøkonomi. Hennes nåværende forskning handler om sosiale, politiske og institusjonelle aspekter av styring i store selskap. Katarina har blant annet publisert i Financial Accounting and Management, European Accounting and Review, og Accounting and Organizational Change.

Beate Jelstad Løvaas, Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Master of Science, PhD. Løvaas jobber ved mastergradsprogrammet i verdibasert ledelse. Hun har publisert artikler, bokkapitler og forskningsrapporter innenfor området organisasjonspsykologi med særlig oppmerksomhet på motivasjon, mening og relasjon, både i arbeidslivet så vel som innenfor frivillig arbeid. Hun har også presentert paper/artikkel på den internasjonale ledelseskonferansen Academy of Management.

Olav Molven, Dosent ved VID vitenskapelige høgskole. Cand. jur. Jobber som dosent ved mastergradsarbeidet i verdibasert ledelse. Er også tilknyttet Statens helsetilsyn og UiO. Han har forfattet en rekke lærebøker, rapporter, kapitler og artikler særlig innen fagfeltene helse-, velferds- og forvaltningsrett, herunder arbeidet med spenningsfeltet "Law in Books and Law in Practice".

Morten Skjørshammer, Cand pcycol, Dr Public Health, spesialist i organisasjonspsykologi NPF. Tidligere ansatt som 1. amanuensis og studierektor på Diakonhjemmet Høyskole, tidligere adm.direktør på Diakonhjemmet Sykehus og arbeider nå som selvstendig konsulent innenfor helsesektoren med konflikt og konflikthåndtering, planlegging og evaluering av helsetjenester, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Gry Bruland Vråle, Førstelektor emerita ved VID Vitenskapelige Høgskole. Psykiatrisk sykepleier med utdanning innen pedagogikk og ledelse. Hun har forsket på tema selvmordsforebygging og faglig veiledning. Hun har tidligere skrevet flere fagbøker innen området sykepleiefaglig veiledning, om møte med det selvmordstruede mennesket og veiledning når det røyner på, samt flere fagartikler.