Morten Skjørshammer

Morten Skjørshammer

Morten Skjørshammer, Cand pcycol, Dr Public Health, spesialist i organisasjonspsykologi NPF. Tidligere ansatt som 1. amanuensis og studierektor på Diakonhjemmet Høyskole, tidligere adm.direktør på Diakonhjemmet Sykehus og arbeider nå som selvstendig konsulent innenfor helsesektoren med konflikt og konflikthåndtering, planlegging og evaluering av helsetjenester, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform