Gry Bruland Vråle

Gry Bruland Vråle

Gry Bruland Vråle, Førstelektor emerita ved VID Vitenskapelige Høgskole. Psykiatrisk sykepleier med utdanning innen pedagogikk og ledelse. Hun har forsket på tema selvmordsforebygging og faglig veiledning. Hun har tidligere skrevet flere fagbøker innen området sykepleiefaglig veiledning, om møte med det selvmordstruede mennesket og veiledning når det røyner på, samt flere fagartikler.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform