Einar Aadland

Einar Aadland

Einar Aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han er tilknyttet mastergradsprogrammet i Verdibasert ledelse, og har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform