Einar Aadland

Einar Aadland

Omtale
Einar Aadland er cand.theol. og dosent emeritus, VID vitenskapelige høgskole. Aadland er tilknyttet mastergradsprogrammet Verdibasert ledelse. Han er tidligere studierektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanning. Aadland har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse og har vært redaktør i tidsskriftet Fokus på familien.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2