Einar Aadland

Einar Aadland

Einar Aadland er cand.theol. og dosent emeritus, VID vitenskapelige høgskole. Aadland er tilknyttet mastergradsprogrammet Verdibasert ledelse. Han er tidligere studierektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanning. Aadland har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse og har vært redaktør i tidsskriftet Fokus på familien.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform