Einar Aadland

Einar Aadland

Einar Aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han er tilknyttet mastergradsprogrammet i Verdibasert ledelse, og har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Område og fag
Type
Språk/målform