Gry Espedal

Gry Espedal, Høgskolelektor og stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsområde er knyttet til verdier, verdi-arbeid og institusjonell teori i en helse- og tros-basert organisasjon. Espedal har publisert flere artikler og har skrevet fagbøker innen relasjonell ledelse med utgangspunkt i tema som coaching, løsningsfokusert tilnærming og anerkjennelse. Espedal er forfatter av biografier om kvinnelige ledere i kirke og diakoni.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform