Sykepleie i hjemmet (Heftet)

Forfatter:

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202532604
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleie i hjemmet

I de senere årene har kommunene fått større ansvar og flere oppgaver innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Det stilles store krav til tjenestene, og ute i kommunene er hjemmesykepleien en viktig bidragsyter for å imøtekomme befolkningens rettigheter og krav.

Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka. Blant temaer som utdypes, er

  • kvalitet og sikkerhet i pasientens hjem som arbeidsarena
  • pasient- og pårørenderettigheter
  • samarbeid, samhandling og organisering
  • sårstell, legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid i hjemmet
  • hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
  • utfordringer når pasienten er dement, har en psykisk lidelse eller er rusavhengig
  • den siste tiden i eget hjem
Boka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Arvid Birkeland er sykepleier med spesial-/videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i sosial- og helseadministrasjon, og han er cand.san. med sykepleievitenskap som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Birkeland har blant annet vært leder for hjemmetjenesten i Sveio kommune og var i mange år styrer/daglig leder ved Stølen Psykiatriske Senter. I dag er han ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Anne Marie Flovik er ansatt som samhandlingskoordinator i Bærum kommune. Hun er sykepleier med embetseksamen og spesialutdanning i kreftsykepleie. Flovik var i mange år ansatt ved Det Norske Radiumhospital, både som sykepleier og leder. Hun har vært leder i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune og spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.