Fortellinger fra et sykehjem (Heftet)

Grunnleggende sykepleie i praksis

Forfatter:

Kristin Hartveit Hansen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550301
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fortellinger fra et sykehjem

«Sofie åpnet skapdøren og la hele bunken med arbeidstøy inn. For første gang i sitt liv skulle hun skifte og gå inn i en sykehjemsavdeling. Neglene var korte og fri for neglelakk. Smykker hadde hun lagt igjen hjemme. Det lange, krøllete, mørke håret snurret hun med øvde hender opp i en knute på hodet. Hun stod foran speilet og målte seg selv litt opp og ned. Et bredt glis spredte seg over ansiktet. Hun så ut som en sykepleierstudent, og det ga litt selvtillit oppi alt. Nervøsiteten hun følte innenfor skjorta, var det bare hun som kunne merke.»

Fortellinger fra et sykehjem er en annerledes lærebok. Gjennom atten fortellinger skrevet i en skjønnlitterær form blir du tatt med inn i hverdagen til pasienter, pårørende, studenter og sykepleiere ved Tindvedtunet sykehjem. Fortellingene gir deg innblikk i mangfoldet av oppgaver du vil møte ute i praksis, og levendegjør utfordringene du vil stå overfor. Fagkunnskapen du må ha for å kunne jobbe på sykehjem settes på denne måten i en praksisnær kontekst du kan kjenne deg igjen i.

Forhåpentligvis vil du bli motivert til å søke etter mer kunnskap når du leser fortellingene. Bakerst i boken vil du derfor finne en ressursdel med stikkordsregister og refleksjonsspørsmål til hvert kapittel, samt en oversikt over søkbare prosedyrer i VAR Healthcare. Dette gir deg muligheten til å lese videre om temaer som interesserer deg, teste din egen kunnskap og vurdere de valgene som tas i fortellingene. Ville du gjort det samme? Hvordan kunne du reagert annerledes? Hva trenger du å lære mer om for å kunne bli trygg ute i klinikken?

Boken vil være særlig verdifull for studenter som skal ut i praksis, både tidlig i studiet når erfaringsgrunnlaget er begrenset, og senere når fortellingene kan relateres til egne opplevelser. Den vil også være en god støtte for andre som studerer helse- og omsorgsfag og for sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider i sykehjem.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Fortellinger fra et sykehjem

En annerledes lærebok 29.05.2018

"Kristin Hartveit Hansen har skrevet en annerledes fagbok. Hun bruker fortellinger fra sykehjem som inngang til kunnskap og forståelse. (...) Fortellingene har en god blanding av observasjoner, refleksjoner og dialog. Refleksjonene forekommer i et bredt spekter knyttet til klinisk observasjon, planlegging og handling samt samhandling med pasienter og kolleger og egne reaksjoner på det som skjer. Forfatteren synliggjør kompleksiteten i sykepleierens funksjon og hvilken kompetanse som kreves for å gjøre en god jobb som sykepleier."

Håkon Johansen, Sykepleien.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju
Forfatter(e)

Kristin Hartveit Hansen er universitetslektor på sykepleierutdanningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik. Hun er sykepleier med videreutdanning i psykiatri og har en mastergrad i rådgivningsvitenskap fra Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hartveit Hansen har bred klinisk erfaring fra både primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten. Hun har veiledning og psykisk helse som sitt hovedfelt og et stort hjerte for pedagogikk og bruk av fortellinger som inngang til kunnskap og forståelse.