Arvid Birkeland
© Foto: Terje Rudi

Arvid Birkeland

Arvid Birkeland er sykepleier med spesial-/videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i sosial- og helseadministrasjon, og han er cand.san. med sykepleievitenskap som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Birkeland har blant annet vært leder for hjemmetjenesten i Sveio kommune og var i mange år styrer/daglig leder ved Stølen Psykiatriske Senter. I dag er han ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform