Velferdsteknologi (Heftet)

- en ressursbok

Forfatter:

Ingunn Moser

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202536480
Kategori: Helse- og sosialfag
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Velferdsteknologi

Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder.

Målgruppen for Velferdsteknologi er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Velferdsteknologi

Tverrfaglig og balansert om velferdsteknologi 16.05.2019

«Godt plassert i både forskning og empiri er denne boken en solid, akademisk innføring i velferdsteknologi.»

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Sykepleien.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ingunn Moser er utdannet sosiolog og har en dr.art.-grad fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er professor i sosiologi og i sosiale studier av vitenskap, teknologi og medisin. Forskningen hennes er konsentrert omkring bruk av kunnskap og teknologi i helse-, omsorgs- og velferdspraksiser.

Margunn Aanestad er professor i informasjonssystemer ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sivilingeniør med spesialisering i medisinsk teknologi, og hennes ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo (2002) omhandler utfordringene ved å utvikle og innføre telemedisin i spesialisthelsetjenesten. Hun har redigert flere bøker om IKT-basert innovasjon i helsesektoren, og hun forsker på utvikling og innføring av pasient- og innbyggerrettede helsetjenester.

Hege Kristin Andreassen er sosiolog og førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UIT Norges arktiske universitet og ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik. Hun forsker på E-helse og spesielt på hvordan teknologi kan utvikles til å støtte pasienter og brukere for å underlette deres hverdag.