Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen (Heftet)

Forfatter:

Jorun Buli-Holmberg og Christian Blomeid Engebretsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 116
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202734589
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen

Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen handler om hvordan elever mestrer sin livssituasjon på skolen. Sosial selvoppfatning har stor betydning for elevers utvikling av evne til livsmestring.

Boka inneholder en rekke elevfortellinger som gir innblikk i hvordan elevene selv opplever sin skolesituasjon, og hvordan samspill med medelever påvirker deres selvoppfatning enten i positiv eller negativ retning. Elevene forteller at de sammenligner seg med andre, og at det er av betydning å bli sett og anerkjent av medelever.

Elevfortellingene, teorier om selvoppfatning og forslagene om tilrettelegging gir leseren innsikt i sentrale sider ved sosial selvoppfatning som kan være nyttig i skolens arbeid med livsmestring.

Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen er aktuell som pensumbok for studenter i grunnskolelærerutdanningen, spesielt innenfor fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk. Den er også interessant for skoleledere, lærere og spesialpedagoger som arbeider i skolen.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Christian Blomeid Engebretsen arbeider som spesialpedagog ved Hagaløkka barneskole i Asker kommune. Han er utdannet allmennlærer og har mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Blomeid Engebretsen har fordypning innenfor fagområdet psykososiale vansker og har bidratt som medforfatter i boka Psykososialt læringsmiljø. Hans faglige interesser handler om hvordan vi kan gi elever med psykososiale vansker gode rammer for å lykkes i skolen og i livet.

Jorun Buli-Holmberg er ansatt som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og har også en stilling som professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.