Perspektiver på livsmestring i skolen (Heftet)

Forfatter:

Audun Myskja og Camilla Fikse (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202651077
Kategori: Medisin , Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi og psykiatri , Spesialpedagogikk , Sosial- og omsorgsfag , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Medisin, Pedagogikk, Psykologi og psykiatri, Sosial- og omsorgsfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Perspektiver på livsmestring i skolen

I denne boken presenteres ny kunnskap om folkehelse og livsmestring i skolen. Antologien består av ni kapitler der forfatterne belyser tematikken fra ulike fagtradisjoner. Boken kombinerer perspektiver fra både pedagogikk og medisin, og den ser på læring og helse som en helhet.

Kapitlene omhandler blant annet:

  • Prestasjonspresset: Et individuelt eller kollektivt ansvar?
  • Gode lærer-elev-relasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen
  • Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping
  • Hvorfor og hvordan bruke mindfulness som en tilnærming til livsmestring
  • Mestringsmedisin: Hvordan lære å regulere stress og oppmerksomhet
  • Friluftsliv, naturnærvær og livsmestring
  • Hvordan lytter vi til elevstemmen?

Livsmestring har gjennom fagfornyelsen fått mye oppmerksomhet. Denne boken bidrar med perspektiver på livsmestring som favner om hele mennesket, og målet er å skape mening, livsglede og livskraft til gode og verdige liv.

Perspektiver på livsmestring i skolen er aktuell for studenter og lærere innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger, samt etter- og videreutdanningskurs for lærere. Boken vil også være relevant for yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom, f.eks. innen skole, barnehage, PPT og barnevern.

Til toppen

Forfatter(e)

Dr.med. Audun Myskja (f. 1953) er overlege, spesialist i allmennmedisin og forfatter av over tjue bøker, blant annet bestselgerne Kunsten å finne ro, Jeg skulle ha sagt jeg elsker deg og Hjertet husker det hodet glemmer (en praktisk bok om demens). Han er opptatt av å se hele mennesket, støtte opp om menneskets egne ressurser og gi individuelt tilpassede verktøy for mestring og bedring (mestringsmedisin), enten det gjelder en kronisk syk pasient eller en frisk person som ønsker vekst og økt selvinnsikt. I sin doktorgrad om musikk i eldreomsorgen utviklet han musikkbasert miljøbehandling, som har vist lovende resultater i pilotprosjekter i livsmestring ved flere norske skoler. Gjennom mange år har han også holdt en rekke retreater, foredrag og kurs i meditasjon.

Audun Myskja er også fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet i Levanger og driver Senter for livshjelp i Ski og i Totenvika sammen med sin kone Reidun Myskja, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp.


Utmerkelser

Brobyggerprisen 2010 for «kunnskap og erfaringer fra konvensjonell medisin og komplementær/alternativ behandling (KAM)» (2010)
Den norske legeforenings kvalitetspris for musikkterapi i eldreomsorgen (2002)
Soria Moria-prisen for helseopplysningsprosjektet «Den musiske medisin» (1998)

Camilla Fikse er førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hun har bakgrunn som førskolelærer og har i en årrekke vært leder i barnehagen. Hun har siden 2008 undervist ved NTNU, hovedsakelig på masterprogrammet i rådgivningsvitenskap og masterspesialiseringen relasjonell ledelse. I sitt vitenskapelige arbeid har hun lagt vekt på vekst og utvikling i et relasjonelt perspektiv, relasjonell kapasitetsbygging og samskaping.

Per Ingvar Haukeland er førsteamanuensis i friluftsliv ved Universitetet i Sørøst Norge, campus Bø, og leder forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft. Haukeland har doktorgrad fra Universitetet i California, Berkeley, i økofilosofi, økopedagogikk og entreprenørskap. Han har samarbeidet en årrekke med filosofen Arne Næss, blant annet med Livsfilosofi (1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (2008). Haukeland er opptatt av det økofilosofiske grunnlaget for friluftslivspedagogikken og forsker på det grønne skiftet i friluftslivet og hvordan fremme naturnærvær i et rikt, mangfoldig og kortreist friluftsliv med enklere og grønnere midler.

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning tar for seg den inkluderende skolen og selvbestemmelse, mestring og tilhørighet for elever med særskilte behov. Hun har bakgrunn som spesialpedagog i skolen og i Statped.