Perspektiver på livsmestring i skolen (Heftet)

Forfatter:

Audun Myskja og Camilla Fikse (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202651077
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Perspektiver på livsmestring i skolen

I denne boken presenteres ny kunnskap om folkehelse og livsmestring i skolen. Antologien består av ni kapitler der forfatterne belyser tematikken fra ulike fagtradisjoner. Boken kombinerer perspektiver fra både pedagogikk og medisin, og den ser på læring og helse som en helhet.

Kapitlene omhandler blant annet:

  • Prestasjonspresset: Et individuelt eller kollektivt ansvar?
  • Gode lærer-elev-relasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen
  • Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping
  • Hvorfor og hvordan bruke mindfulness som en tilnærming til livsmestring
  • Mestringsmedisin: Hvordan lære å regulere stress og oppmerksomhet
  • Friluftsliv, naturnærvær og livsmestring
  • Hvordan lytter vi til elevstemmen?
Livsmestring har gjennom fagfornyelsen fått mye oppmerksomhet. Denne boken bidrar med perspektiver på livsmestring som favner om hele mennesket, og målet er å skape mening, livsglede og livskraft til gode og verdige liv.

Perspektiver på livsmestring i skolen er aktuell for studenter og lærere innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger, samt etter- og videreutdanningskurs for lærere. Boken vil også være relevant for yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom, f.eks. innen skole, barnehage, PPT og barnevern.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Presse Perspektiver på livsmestring i skolen

Å lære å lære bort livsmestring 03.11.2020

"Perspektiver på livsmestring i skolen" har vært nyttig lesning for en som nå skal lære bort emnet.

Ida Carine Longva, Prosa #5 2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Dr.med. Audun Myskja (f. 1953) er overlege og forfatter av mer enn tjue bøker, blant annet bestselgerne Kunsten å finne ro, Jeg skulle ha sagt jeg elsker deg og Hjertet husker det hodet glemmer (en praktisk bok om demens). Han er opptatt av å se hele mennesket, støtte opp om menneskets egne ressurser og gi individuelt tilpassede verktøy for mestring og bedring (mestringsmedisin), enten det gjelder en kronisk syk pasient eller en frisk person som ønsker vekst og økt selvinnsikt. I sin doktorgrad om musikk i eldreomsorgen utviklet han musikkbasert miljøbehandling, som har vist lovende resultater i pilotprosjekter i livsmestring ved flere norske skoler. Gjennom mange år har han også holdt en rekke retreater, foredrag og kurs i meditasjon.

Audun Myskja er fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet i Levanger og driver sammen med sin kone Reidun Senter for livshjelp i Ski og Totenvika, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp.

Utmerkelser

Brobyggerprisen 2010 for «kunnskap og erfaringer fra konvensjonell medisin og komplementær/alternativ behandling (KAM)» (2010)
Den norske legeforenings kvalitetspris for musikkterapi i eldreomsorgen (2002)
Soria Moria-prisen for helseopplysningsprosjektet «Den musiske medisin» (1998)

Camilla Fikse jobber som førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Hun har bakgrunn som førskolelærer og har vært daglig leder i barnehagen. Hun har siden 2008 undervist på masterprogrammet i rådgivningsvitenskap og masterspesialiseringen relasjonell ledelse. Hun har vektlagt fokus på følelser både i barnehagen og i klasserommet i en årrekke. I sitt vitenskapelige arbeid har hun lagt vekt på vekst og utvikling i et relasjonelt perspektiv, relasjonell kapasitetsbygging og samskaping. Fikse er medforfatter av boka Relasjoner, tanker og følelser i skolen (2021) og medredaktør av boka Perspektiver på livsmestring i skolen (2020). Les mer om Fikse på NTNU.

Per Ingvar Haukeland er førsteamanuensis i friluftsliv ved Universitetet i Sørøst Norge, campus Bø, og leder forskningsgruppen Friluftsliv, samfunn og bærekraft. Haukeland har doktorgrad fra Universitetet i California, Berkeley, i økofilosofi, økopedagogikk og entreprenørskap. Han har samarbeidet en årrekke med filosofen Arne Næss, blant annet med Livsfilosofi (1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (2008). Haukeland er opptatt av det økofilosofiske grunnlaget for friluftslivspedagogikken og forsker på det grønne skiftet i friluftslivet og hvordan fremme naturnærvær i et rikt, mangfoldig og kortreist friluftsliv med enklere og grønnere midler.

Anne Torhild Klomstén er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Hennes forskning rettes blant annet mot barn og ungdoms selvoppfatning knyttet til skole og idrett. Hennes faglige hjertebarn omhandler barn og unges psykiske helse i skolen, og spesielt livsmestringstematikk som berører tanker, følelser og relasjoner. Klomstèn har publisert flere forskningsartikler og bokkapitler om tematikken, og er en aktiv formidler til praksisfeltet. Hun er medforfatter av boka Relasjoner, tanker og følelser i skolen (2021). Les mer om Klomstén på NTNU.

Torill Moen er dr.polit. og professor i spesialpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Sammen med Trond Lekang, Nord Universitet, utga hun i 2021 antologien Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Forskningen er ellers sentrert rundt det spesialpedagogiske praksisfeltet i skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Gjennom flere år har hun bidratt til kunnskapsproduksjon ved å beskrive og analysere hvordan lærere, spesialpedagoger og PP-rådgivere erfarer og opplever ulike pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger. Forfatteren har publisert flere nasjonale og internasjonale tidsskriftpublikasjoner som omhandler dette.

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning tar for seg den inkluderende skolen og selvbestemmelse, mestring og tilhørighet for elever med særskilte behov. Hun har bakgrunn som spesialpedagog i skolen og i Statped.