Arr i hjertet (Heftet)

Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing

Forfatter:

Gudrun Aas og Jorun Buli-Holmberg

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 170
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202580377
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arr i hjertet

Arr i hjertet retter søkelyset mot livssituasjonen til elever etter at mobbingen har stoppet, og hvordan lærere kan gi disse elevene støtte. Boka bygger på resultater fra et forskningsprosjekt der stemmene til elever som har blitt mobbet i skolen, bringes fram. Elevenes mobbehistorier forankres i relevant teori og forskning knyttet til sosiale, emosjonelle, relasjonelle, psykiske og skolefaglige konsekvenser. Forfatterne er opptatt av å synliggjøre hvordan mobbingen har påvirket elevene psykisk og sosialt.

Å bli utsatt for mobbing kan få negative psykiske helsemessige konsekvenser av ulik alvorlighetsgrad og varighet. Elevenes opplevelse av god lærerstøtte har derfor stor betydning for en god psykiske helse og for hvordan de vil kunne mestre livet etter at mobbingen har stoppet.

Arr i hjertet er et nyttig bidrag til skolers arbeid med å følge opp elever som har blitt mobbet. Både for lærerstudenter og for de som arbeider i skoleverket, og særlig lærere som til daglig møter elever i lignende situasjoner, vil det være nyttig å få kunnskap om erfaringene til elever som har blitt mobbet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Gudrun Aas er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Hun underviser i pedagogikk og yrkespedagogikk/didaktikk. Hennes forskningsinteresser er knyttet til elevers læringsmiljø med et spesielt fokus mot hvordan skolen legger til rette for elevene, etter at mobbing er stoppet.

Jorun Buli-Holmberg er ansatt som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og har også en stilling som professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.