Praktisk medikamentregning (Heftet)

Dose, styrke, mengde

Forfatter:

Lars André Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 234
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202674564
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Praktisk medikamentregning

Praktisk medikamentregning gir studentene kunnskaper og ferdigheter til å løse utregninger med alle legemiddelformer. Forfatteren viser hvordan man sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene.

Sentrale tema er

- Trekantforholdet mellom dose, styrke og mengde

- Grunnleggende regneferdigheter og egenkontroll

- Utregninger knyttet til alle de ulike legemiddelformene

- Repetisjons- og øvingsoppgaver med fasit, utregningsmåte og forklaringer

Den viktigste endringen i denne 5. utgaven er et tydeligere skille mellom enkeltlegemidler og fortynning og tilsetning av flytende legemidler. Tekst og regneeksempler knyttes til den virkeligheten studentene møter, gjennom bilder, regneeksempler og tekst fra Felleskatalogen. Omtalen av legemiddelformene er justert i forhold til legemiddelverkets standarder for legemiddelformer. Egenkontroll og utregninger ved administrasjon av injeksjoner og infusjoner er organisert i eget kapittel. Oppgavesamlingen i den siste delen er også revidert siden forrige utgave og inneholder flere nye oppgaver.

Boka poengterer som tidligere viktigheten av å sette opp regnestykkene på en systematisk måte for å vite at alt er rett før en gir legemidler til pasienten. Derfor er systematikk og egenkontroll viktige elementer, noe som er vist gjennom å sette opp «tabeller» med størrelsene som inngår i regnestykket.

Dette er en nyttig og praktisk lærebok for alle som har medikamentregning og legemiddelhåndtering som fagområde, særlig for studenter i sykepleie, vernepleie, paramedisin og radiografi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Lars André Olsen er universitetslektor og sykepleier. Han er ansatt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund hvor han underviser i fagfeltet legemiddelhåndtering og medikamentregning.