Jobb kunnskapsbasert! (Heftet)

En arbeidsbok

Forfatter:

Monica Wammen Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt og Malene Wøhlk Gundersen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202688080
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jobb kunnskapsbasert!

Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til.

Boken retter seg mot studenter innen sykepleie og andre helsefag på bachelor- og masternivå. Den er aktuell også for ansatte i helsetjenestene som ønsker å styrke sin kompetanse i kunnskapsbasert praksis.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Monica W. Nortvedt er prodekan for samhandling ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun kommer fra en stilling som professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL. Hun har tidligere blant annet vært leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har doktorgrad innen tema multippel sklerose og livskvalitet. Sammen med Gro Jamtvedt etablerte hun i 2003 videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved Høgskolen i Bergen. Videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen på feltet, og siden 2008 har HiB/HVL også tilbudt mastergrad i kunnskapsbasert praksis innenfor helsefag. Sammen med studenter fra videreutdanningen og mastergradsnivået har Nortvedt presentert prosjekter på feltet både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at hun har publisert fagartikler og vitenskapelige artikler. Nortvedt har også arbeidet med implementering av kunnskapsbasert praksis ved sykehjem, i Helse Bergen, Oslo universitetssykehus HF og Nordlandssykehuset HF.

Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Hun er fysioterapeut og har Master of Public Health og doktorgrad i kvalitetsmåling. Jamtvedt har vært avdelingsdirektør for Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.

Birgitte Graverholt er ansatt i Aliva AS, et oppstartsselskap som skal realisere en idé om et medisinsk produkt for munntørrhet. Hun har vært leder ved Senter for kunnskapsbasert praksis og førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Graverholt er sykepleier med Master of Critical Care Nursing fra Australia og har ph.d. med en avhandling om sykehusinnleggelser fra sykehjem. Hennes undervisnings- og forskningsområder er implementering av kunnskapsbasert praksis.

Malene Wøhlk Gundersen arbeider som universitetsbibliotekar ved Helsefagbiblioteket på OsloMet. Hun har en bachelorgrad innen bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus og en mastergrad i kunnskapsbasert praksis fra Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Gundersen har tidligere jobbet ved helsefaglige bibliotek på Ullevål universitetssykehus, i Helsedirektoratet og ved Folkehelseinstituttet. Hun er medforfatter på flere systematiske oversikter, har bred erfaring med undervisning i kunnskapsbasert praksis og leder en prosjektgruppe som utvikler et e-læringskurs innen kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere.