Økonomistyring på 1-2-3 (Heftet)

Serie: Pensum på 1-2-3 

Forfatter:

Terje Berg

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Pensum på 1-2-3
ISBN: 9788202674519
Kategori: Bedriftsøkonomi
Fag: Bedriftsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Økonomistyring på 1-2-3

Økonomistyring på 1-2-3 gir en første innføring i grunnleggende temaer i økonomistyring. Hensikten er å gi en oversikt over et stort fagområde. Etter dypere studier av temaene, kan boken også med stort hell benyttes til repetisjon og oppfriskning. Det er vektlagt tallmessige eksempler, og formler og sammenhenger er ikke utledet, men anvendes i ulike beslutningssituasjoner.

Boken er bygget i tre deler: Grunnlaget – metodene – anvendelsen. Grunnlaget er her definert som regnskap, budsjettering, prestasjonsmåling og kostnadsforståelse. Metodene er en gjennomgang av ulike kalkyler, mens anvendelsen legger vekt på ulike beslutningssituasjoner. Regnskap og budsjett presenteres samlet da begrepene er de samme, og det er kun om man ser frem eller tilbake i tid som er den store forskjellen. Det er også innarbeidet hvordan økonomistyringen kan bidra til bevisstgjøring av bærekraftig forretningsdrift. På tross av bokens knappe form, er det vektlagt å problematisere metodene.

Temaer i boken:
- Hva økonomistyring egentlig er
- Hvordan regnskapet er bygget opp
- Hvordan regnskap føres
- Hvordan utføre teknisk budsjettering
- Hvordan måle prestasjoner basert på regnskapet
- Hva er kostnader er og hvordan de kan defineres og forstås
- Hvordan utføre kalkulasjon
- Beslutninger på kort og lang sikt under ledig og full kapasitet

Boken retter seg mot studenter på lavere nivå på universitet og høgskole. Boken egner seg også godt for elever i videregående skole som ønsker en forsmak på høyere studier.

Til toppen

Forfatter(e)

Terje Berg er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskole, der han underviser i økonomistyring både på bachelor- og masternivå, samt innen etter- og videreutdanning. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master of management (BI) og har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU). I tillegg har han omfattende erfaring som økonomisjef og finansdirektør, og har så langt innehatt et titalls styreverv, primært i små- og mellomstore bedrifter. Hans forskning er rettet mot arbeidskapitalstyring, kostnadssystemer, controllerrollen og hvordan studenter lærer. Han har publisert både i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter innen økonomistyring og pedagogikk.

Bøker i serien