Statistisk dataanalyse på 1-2-3 (Heftet)

Serie: Pensum på 1-2-3 

Forfatter:

Christer Thrane

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 140
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Pensum på 1-2-3
ISBN: 9788202638511
Kategori: Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk og Metodefag
Fag: Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Statistisk dataanalyse på 1-2-3

Statistisk dataanalyse på 1-2-3 gir studenter et godt og enkelt verktøy til å tolke og formidle resultater fra statistiske dataanalyser.

- Hvorfor er ikke alltid gjennomsnittet et godt mål på hva som er typisk?
- Hvorfor er ikke samvariasjon nødvendigvis det samme som kausalitet (årsak-virkning)?
- Hvorfor gir eksperimenter sikrere kunnskap om årsak-virkning enn forskning basert på observasjonsdata?
- Hva menes egentlig med at en sammenheng er statistisk signifikant?
- Hvordan formidle statistiske resultater til et breiere publikum?
- Hvordan kan ikke-statistikere vurdere om det er hold i konklusjonene for en statistisk studie?
Én ting er å forklare svarene på spørsmålene over. Noe ganske annet, er å vise via statistiske analyser av gjenkjennbare data fra virkeligheten hvordan og hvorfor svarene på disse spørsmålene blir som de blir. Det er dette som er bokens pedagogiske idé.

Boken passer for alle som er interesserte i spørsmålene over, men er spesielt myntet på studenter som i større eller mindre grad lider av tall-, formel- og symbolskrekk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Christer Thrane har doktorgrad i sosiologi (dr. polit.) og jobber som professor ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Han har over 25 års erfaring med undervisning i statistiske analyser, og har tidligere skrevet blant annet fire lærebøker om dette emnet. I 2017 ga han ut boken Regresjonsanalyse – En praktisk tilnærming, og i 2018 fulgte Kvantitativ metode – En praktisk tilnærming, begge på Cappelen Damm Akademisk.

Bøker i serien