Pensum på 1-2-3

Bøker i serien

Bokserien Pensum på 1-2-3 består av små suppleringsbøker for studenter. Bøkene kan brukes som korte innføringer ved oppstarten av kurs, eller som repetisjonshefter før eksamen.

Bøker i serien