Norsk politisk historie (Fleksibind)

Bind 1: 1660-1884

Forfatter:

Knut Dørum

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202543518
Kategori: Idéhistorie , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Idéhistorie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk politisk historie

Boka tar for seg periodens sosiale bevegelser, aktørgrupper i offentligheten, den politiske kulturen og ideologien med et langt videre perspektiv enn rikspolitikken i regi av regjering, storting og embetsverk. Forfatteren viser hvordan grupper i randsonen av de politiske arenaene påvirket beslutninger, normsystemet og maktstrukturen i Norge. Samtidig viser han hvordan grupperinger innad i politiske maktsentra – som politiske organer og organisasjoner – lå i konflikt med hverandre og presset fram endringer. I denne forbindelse er elitene like interessante som de brede massene i rollen som opposisjonelle grupperinger eller konkurrenter om makt. Tidligere framstillinger av norsk historie i perioden har gjerne hatt et ensidig makt- og aktørperspektiv, der politikerne eller folkelige strøminger og deres maktambisjoner og motiver står i sentrum for framstillingen. I denne framstillingen rettes oppmerksomheten i langt større grad mot kompleksiteten i norsk politikk i perioden.

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).