Metode mellom forskning og læring av Lars Frers, Karin Hognestad og Marit Bøe (Open Access)
Open Access

Metode mellom forskning og læring (Open Access)

Refleksjon i praksis

Forfatter:

Lars Frers, Karin Hognestad og Marit Bøe (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549817
Kategori: Metode og studieteknikk
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Metode mellom forskning og læring
Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. Gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid kan forskere og praktikere erfare hvordan læring, forskning, utvikling og refleksjon henger sammen.

Bokens første del diskuterer metode i spenningsfeltet mellom hverdagspraksis, læring og forskning. Bokens andre del fokuserer på ulike utdanningers praksisopplæring, og den tredje delen løfter fram refleksjon knyttet til klasseromsundervisning.

Alle bidragsyterne til er knyttet til den tverrfaglige forskergruppen Kvalitative metoder i profesjonell praksis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)
Lars Frers er professor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser i vitenskapsteori og metode med fokus på kvalitative metoder i skjæringsfeltet mellom kropp, sanser, materialitet og rom. Frers er interessert i innovative, mobile metoder og bruker mye video i sin egen forskning, som omhandler hvordan sosial kontroll etableres gjennom rom og materialitet, og spørsmål rundt motstand og fravær.
Karin Hognestad er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bakgrunn i barnehagepedagogikk og har også lang arbeidserfaring både som assistent, pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Hognestad underviser i vitenskapsteori og metode, ledelse og kunnskapsledelse. Hun er interessert i praksisteori og praksisperspektiv i forskning, og pågående forskningsområder er knyttet til ledelse i barnehagen.
Marit Bøe er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun disputerte med doktorgradsavhandlingen «Personalledelse som hybride praksiser: Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen» i juni 2016. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen, og har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2007.
Åsmund Aamaas er universitetslektor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag og koordinator for praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser i samfunnsfag både på GLU og PPU med fokus på didaktikk, migrasjon og mangfold. Aamaas har bred erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid og er aktiv forsker med flere publikasjoner på kompetanse for mangfold og fagdidaktikk.
Anders Davidsen er universitetslektor i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag og Ph.d.-student ved PEDRES - Ph.d.-program i pedagogiske ressurser og læreprosesser, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Davidsen er utdannet sosiolog og underviser i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen og har bakgrunn som studieleder i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen og instituttleder ved Institutt for lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark.
Liv Lofthus er Ph.d.-stipendiat i samfunnsfag ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er utdannet arkeolog og underviser i samfunnsfag på GLU. Lofthus har jobbet som museumspedagog ved flere museer. Hennes forskningsinteresser er bruk av mobile verktøy i samfunnsfagsundervisningen på ungdomstrinnet, både i og utenfor klasserommet.
Anna Rigmor Moxnes er Ph.d.-stipendiat og universitetslektor ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har vært ansatt ved høgskolen siden 2010. Moxnes er barnehagelærer og har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Moxnes underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen og i veilederutdanningen. Hennes forskningsfaglige interesser er materialitet og hva refleksjon innebærer for å tenke/snakke/gjøre pedagogikk både i høgskolens klasserom og i barnehagepraksis.
Anne Grethe Mjøberg er førstelektor i pedagogikk og har vært tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2006. Hun har bakgrunn som lærer og rektor i grunnskolen og som rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste og kompetansesenter. Hennes forskningsinteresser er relatert til læring og læringsprosesser. Mjøberg er interessert i mulighetene som ligger i samhandlingen mellom høgskolens undervisning, forskning og praksisfeltet og utviklingen av forskende studenter.
Ingunn Sælid Sell er universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og underviser ved barnehagelærer- og grunnskolelærer- utdanningen. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, og har master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. Masteroppgaven fra 2013 har tittelen «Barnehageledelse fra styrers perspektiv. En studie av ledelsesutøvelse i personalutviklingsarbeid». Sell har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Hennes forskningsinteresser er ledelse, profesjonsrettet pedagogikk i lærerutdanningen, studenters læring og veiledning. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2012.
Heidi Østland Vala er universitetslektor i pedagogikk og underviser på barnehagelærer- utdanningen og videreutdanningsstudier i veiledning. Hun er barnehagelærer, har videreutdanning i veiledning, og hennes masteroppgave har tittelen «Meningsskaping i veiledning». Vala sine forskningsinteresser er praksisnær pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, studentaktive læringsprosesser, ledelse, veiledning og refleksjon. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen og har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2011.