Karin Hognestad

Karin Hognestad er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bakgrunn i barnehagepedagogikk og har også lang arbeidserfaring både som assistent, pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Hognestad underviser i vitenskapsteori og metode, ledelse og kunnskapsledelse. Hun er interessert i praksisteori og praksisperspektiv i forskning, og pågående forskningsområder er knyttet til ledelse i barnehagen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2