Heidi Østland Vala

Heidi Østland Vala er universitetslektor i pedagogikk og underviser på barnehagelærer- utdanningen og videreutdanningsstudier i veiledning. Hun er barnehagelærer, har videreutdanning i veiledning, og hennes masteroppgave har tittelen «Meningsskaping i veiledning». Vala sine forskningsinteresser er praksisnær pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, studentaktive læringsprosesser, ledelse, veiledning og refleksjon. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen og har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2011.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2