Anne Grethe Mjøberg

Anne Grethe Mjøberg er førstelektor i pedagogikk og har vært tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2006. Hun har bakgrunn som lærer og rektor i grunnskolen og som rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste og kompetansesenter. Hennes forskningsinteresser er relatert til læring og læringsprosesser. Mjøberg er interessert i mulighetene som ligger i samhandlingen mellom høgskolens undervisning, forskning og praksisfeltet og utviklingen av forskende studenter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2