Marit Bøe

Marit Bøe er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun disputerte med doktorgradsavhandlingen «Personalledelse som hybride praksiser: Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen» i juni 2016. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder i barnehagen, og har vært ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2007.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2