Lokalsamfunn (Heftet)

Forfatter:

Mariann Villa og Marit S. Haugen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 454
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202514310
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lokalsamfunn

I denne vitenskapelige antologien formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, hva et lokalsamfunn kan være og hvilken rolle det spiller.

Lokalsamfunn representerer både endring og stabilitet og kapitlene presenterer ulike tematiske innfallsvinkler til lokalsamfunn som fenomen. De viser hvordan lokalsamfunn har betydning for sosialt liv, identitet, kultur og lokal utvikling. Sentrale spørsmål er hvilken rolle globalisering og ulike former for mobilitet, organisasjoner og institusjoner spiller for konstruksjon av og endring og nyorientering i lokalsamfunn og hvordan ulike typer lokalsamfunn oppleves av ulike personer eller grupper.

Boka henvender seg til studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige fag, fagpersoner innen planlegging og forvaltning og til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører lokalsamfunn i bygd og by.

Til toppen

En vanlig misforståelse er at lokalsamfunn bare finnes utenfor byen eller i rurale områder, men lokalsamfunn finner vi i både bygd og by
Marit S. Haugen

Andre aktuelle titler

Intervju
Forfatter(e)

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.

Marit S. Haugen er dr.polit i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, og er professor II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om rurale studier og kjønnsforskning knyttet til landbruksnæring og rekruttering, arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som gårds- og bygdeturisme og samlivsbrudd i landbruket.

Reidar Almås er professor emeritus ved Norsk senter for bygdeforskning.

Marit Aure er post.doc ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet, og seniorforsker ved Norut.

Nina Gunnerud Berg er professor ved Geografisk institutt, NTNU.

Arild Blekesaune er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.

May Bente Bringslid er førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Finn Ove Båtevik er professor ved Høgskulen i Volda/Møreforsking.

Jørn Cruickshank (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke fagbøker, lærebøker som essays.
Maja Farstad er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.
Gro Follo er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.
Svein Frisvoll er seniorforsker/forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning.
Anniken Førde er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.
Siri Gerrard er professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging/Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet
Stig S. Gezelius er professor i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han arbeidet som forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) fra 2001–2014. Som leder for Forskerforbundets lokallag ved NILF fra 2008–2013 arbeidet han spesielt med spørsmål om akademisk frihet i instituttsektoren, inkludert foredragsvirksomhet og retningslinjer for forskeres frihet.
Gro Marit Grimsrud er seniorforsker ved Møreforsking Volda og Uni Research Rokkansenteret.
Lars Julius Halvorsen er forsker ved Møreforsking Volda.

Arve Hjelseth er dr.polit i sosiologi og førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er mag.art (sosiologi) fra Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mest med temaer knyttet til kommersialiseringsprosesser i idretten, samt studier av idretts- og kulturpublikum.

Hans Kjetil Lysgård er professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.
Tone Magnussen er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Hennes forskning har hatt fokus rettet mot endringsprosesser i arbeidsliv, kulturliv og småsamfunn i Nord-Norge. De siste årene har bruk og forvaltning av natur- og kulturressurser vært et viktig arbeidsområde, og Magnussen har vært særlig opptatt av hvordan disse ressursene kan representere et potensiale for utvikling av næringer og steder.
Mai Camilla Munkejord er forsker I ved Uni Research Rokkansenteret og professor i samfunnsvitenskap ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet
Kjetil Sørlie er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, Høgskolen i Oslo.
Halldis Valestrand er professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

Nils Aarsætherer dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Kristian Aasbrenn er høgskoledosent ved Avdeling for økonomi, ledelse og innovasjon, Høgskolen i Innlandet.