Oslo - ulikhetenes by (Heftet)

Forfatter:

Jørn Ljunggren (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 414
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202521615
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Oslo - ulikhetenes by

Oslo er en unik by i norsk sammenheng. Ikke bare er Oslo hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby: Oslo er også ulikhetenes by. Ingen andre steder i Norge er det tydeligere at sosiale skiller følger geografiske skillelinjer. Det er også stor offentlig interesse for temaet. Jevnlig dukker det opp debatter om byen er «delt» eller ikke og om hva slags sosiale ulikheter som kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring. Hittil har det likevel ikke kommet noen samlet forskningsinnsats om temaet.

Oslo - ulikhetenes by tilbyr nettopp dette. Med bidrag fra noen av de fremste ekspertene på temaet, fra disipliner som sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, historie, pedagogikk, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og arkitektur, analyseres Oslos sosiale ulikheter fra flere vinkler. I et tilgjengelig språk, uten å gå på akkord med vitenskapelige idealer, berøres sosiale ulikhet knyttet til blant annet:

 • Oslos historie
 • bostedssegregasjon, boligmarked og flytting
 • stemmegivning
 • formue
 • Oslo-skolen
 • helse
 • migrasjon
 • rus
 • russetid
 • arkitektur
 • gentrifisering
 • nabolagseffekter
 • livssjanser

Til toppen

Redaktøren og artikkelforfatterne har gjort en fremragende jobb, og «Oslo - ulikhetens by» framstår ikke som en vanlig artikkelsamling, men som et helhetlig verk.
Marius Wulfsberg, Dagbladet

Andre aktuelle titler

Presse Oslo - ulikhetenes by

«Boka bringer ny og oppdatert kunnskap til torgs og legger grunnlaget for en bred debatt om hovedstaden. [...] Redaktøren og artikkelforfatterne har gjort en fremragende jobb, og «Oslo - ulikhetens by» framstår ikke som en vanlig artikkelsamling, men som et helhetlig verk.»

 
Marius Wulfsberg, Dagbladet

"Jørn Ljunggren har formået at få en række af landets fremmeste Oslo-forskere til at bidrage med nye analyser af Oslos udvikling og tilmed på norsk. Herved er stoffet også tilgængeligt for almindeligt interesserede borgere og den formidler på glimrende vis et lidt tørt og komplekst emne til en bredere offentlighed."

Hans Thor Andersen, Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2018Les hele anmeldelsen

«Oslo – ulikhetenes by er antakelig en av de viktigste norske sosiologiske fagbøkene som har utkommet de siste årene [... og boka] ligger an til å bli stående som standardreferansen om sosiogeografisk ulikhet i hovedstaden i lang tid. [...] Det er ikke alle sosiologiske fagbøker forunt å få terningkast 5 i Dagbladet, å ha sin egen spilleliste på Spotify eller å ha gitt Erlend Loe inspirasjon til et science fiction-filmmanus.»

Jon Horgen Freiberg, Norsk sosiologisk tidsskrift 6/2017Les hele anmeldelsen

«Analytisk sprengkraft med politisk slagside om fattig og rik i Oslo [...] Boka er tverrdisiplinær, med vektige bidrag frå fag som historie og statsvitskap. Men mest av alt er ho eit sosiologisk triumftog, tungt og truverdig basert på nøkterne analysar av harde tal frå administrative registerdata.»

Oddgeir Osland, Forskerforum 7/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Oslo-skolen består ikke lakmustesten i sosial utjevning
Les debattinnlegg av Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren i Aftenposten 5. september

Oslo - en politisk delt by
Les kronikk av Tor Bjørklund i Aftenposten 4. september

Tar livet av skolemyte
Les artikkel fra Apollon 23. august 2017

Mer ulikhet enn i London
Les sak i Klassekampen 29. juni 2017

Oslo - ulikhetenes by
Jørn Ljungberg gjestet NRK Østlandssendingen 20. juni 2017

Hva betyr det for innbyggere at byen deres er delt i to? Fokus på delte byer generelt og Oslo spesielt.
Hør Jørn Ljunggren og Ingar Brattbakk på NRK Ekko 3. juni 2017

Fortellingen om to byer
Les intervju med Jørn Ljunggren på arkitektnytt.no

– Det er viktig at Ap-politikere bor i Groruddalen
Les sak på forskning.no fra 24. mai 2017

Flere dør av kreft på østkanten enn på vestkanten i Oslo
Les sak på forskning.no fra 23. mai 2017

Russefeiring for de privilegerte
Les sak på forskning.no fra 16. mai 2017

Til toppen

Forfatter(e)

Jørn Ljunggren er sosiolog, ph.d. og har vært forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Bengt Andersen er sosial- og urbanantropolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Tematisk har han fordypet seg i segregasjonsproblematikk, marginalisering og inkludering i byer, migrasjon og integrasjon, hverdagsliv, byrom, ungdom i by / ungdom og kriminalitet i by, bypolitikk, byplanlegging, sosial bærekraft, byhistorie, flytting/flyttemotiver, tilhørighet, stedsidentitet, trivsel og mistrivsel i by, samt arkitektur og relasjonen mellom bygde omgivelser og sosiale praksiser. Andersen har forfattet flere artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler alene og samme med andre.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Anders Bakken er sosiolog (cand. sociol) og forsker II ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rolf Barlindhaug er cand.oecon og forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tor Bjørklund er dr.philos med en avhandling om folkeavstemninger og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Ingar Brattbakk er samfunnsgeograf og forsker III ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Astri Margreta Dalseide er arkitekt MNAL og partner i arkitektkontoret Kåmmån.

Jon Ivar Elstad er sosiolog, dr.philos. og forsker I ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Magne Flemmen er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Kristinn Hegna er PhD i sosiologi og førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Anne-Stine Johnsbråten er bachelor i fotojournalistikk og arbeider i dag som dokumentarfotograf med selvstendige, personlige prosjekter.

Marianne Takvam Kindt har master i sosiologi og ph.d. i pedagogikk, og er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på gruppa grunnopplæring. Doktorgraden hennes handlet om barn av innvandrere i Norge og deres utdanningsvalg. Hun har bred erfaring med forskning som omhandler ulike aspekter ved utdanning, ulikhet, utenforskap og integrering. Kindt har også omfattende erfaring med ulike kvalitative metoder og analyseteknikker.

Jan Eivind Myhre er cand. philol. med historie hovedfag og professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitet i Oslo.

Willy Pedersen er dr. philos. og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Per Gunnar Røe er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han arbeider med byutvikling, byplanlegging, mobilitet og stedsanalyser.

Maren Toft er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Terje Wessel er dr. philos. i statsvitenskap og professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Øyvind Wiborg er PhD i sosiologi og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.